Zobacz, kiedy brak podpisu na karcie produktu może stanowić podstawę do odrzucenia oferty

Marta Mikulska-Nawacka
14.12.2018 14:15
A A A
Oferta przetargowa

Oferta przetargowa (fot. Shutterstock)

Wykonawca podpisał formularz ofertowy, ale nie podpisał karty produktu, wymaganej przez zamawiającego do oceny w jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający żądał, żeby ten dokument, składany był wraz z ofertą w formie podpisanego oryginału. Czy należy odrzucić ofertę? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Pytanie:

Wykonawca podpisał formularz ofertowy, ale nie podpisał karty produktu, wymaganej przez zamawiającego do oceny w jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający żądał, żeby ten dokument, składany był wraz z ofertą w formie podpisanego oryginału. Czy należy odrzucić ofertę? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

 Odpowiedź:

W opisanym przypadku oferta  wykonawcy, który złożył niepodpisaną kartę produktu, powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, czyli jako oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Karta produktu, która miała zostać złożona wraz z ofertą i której celem była ocena oferty w jednym z kryteriów oceny ofert stanowi w opisanej sytuacji ofertę. Innymi słowy oferta składa się z dwóch elementów: formularza ofertowego oraz karty produktu.

Marta Mikulska-Nawacka

Ogłoszenia różne