Kody CPV

Marek Okniński
29.09.2015 09:44
A A A
Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia publicznego.

Kody CPV określające przedmiot zamówienia publicznego

W dniu 28 listopada 2007 r. Komisja WE wydała rozporządzenie nr 213/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

Wskazane rozporządzenie zmienia, w zakresie Wspólnego Słownika Zamówień, dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika w Sprawie Wspólnego Słownika oraz Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych.

Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest, w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu, zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia objęty wszczynanym zamówieniem.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych po wejściu w życie wyżej wskazanego rozporządzenia Komisji WE jeżeli w treści ogłoszenia nie będzie zawartych nowych kodów CPV takie ogłoszenie nie zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych ogłoszenia zawierające kody CPV poprzednio obowiązujące nie będą akceptowane.

Zamawiający nie mają możliwości równoległego wykorzystywania nowej, obecnie obowiązującej wersji słownika CPV, oraz wersji poprzedniej.

 

Aktualne ogłoszenia: Przetargi, zamówienia publiczne >>

Ogłoszenia różne