Sprzedaż nieruchomości - zabytkowy pałac z kompleksem parkowym!

Zespół komunikaty.pl
14.10.2015 , aktualizacja: 14.10.2015 12:14
A A A
Sprzedaż zabytkowego pałacu

Sprzedaż zabytkowego pałacu (Gmina Witnica)

Zabytkowy pałac wraz z kompleksem parkowo - pałacowym w województwie lubuskim czeka na nowego właściciela. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie zaliczki o równowartości 300.000,00 złotych.
Burmistrza Miasta i Gminy Witnica ogłosił rokowania na sprzedaż pałacu z kompleksem pałacowo-parkowym w Dąbroszynie. Oferowana nieruchomość położona jest w gminie Witnica, 5 km od granicy z Niemcami przy drodze Gorzów Wlkp. W skład nieruchomości wchodzi pałac i park przypałacowy (5.2653 ha). Pałac znajduje się w rejestrze zabytków. Budynek zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy może zostać przeznaczony jest na cele administracji, handlu, kultury, oświaty, gastronomii z usługami towarzyszącymi. Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości to 3 100 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

W związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków cenę nieruchomości ustaloną w rokowaniach obniża się o 50%. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Kryteria oceny zgłoszeń

1. cena - 60%;

2. sposób zapłaty ceny - 40%, w tym:

a) okres spłaty - 20%;

b) najkorzystniejsza wysokość rat - 20%.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w kwocie 300.000,00 zł do dnia 7 grudnia 2015 roku. Rokowania odbędą się odbędą się dnia 15 grudnia 2015 r. o godz. 12.00

Sprzedaż nieruchomości : Zabytkowy pałac w DobroszynieKup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego krajuZobacz także