Zamówienie na usługę odczytu liczników ciepła - czy wymóg posiadania certyfikatu ISO 27001 jest dopuszczalny?

Andrzej Łukaszewicz
16.01.2020 16:22
A A A
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne (fot.Shutterstock)

Usługa zdalnego odczytu liczników ciepła wiąże się z wykorzystaniem danych odbiorców indywidualnych wymagających odpowiedniego ich zabezpieczenia, co może gwarantować wdrożenie sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji normy ISO 27001.

zamówieniaPytanie: 

Czy zamawiający w postępowaniu na świadczenie usługi zdalnego odczytu liczników ciepła może wymagać w warunkach udziału w postępowaniu posiadania certyfikatu systemu bezpieczeństwa informacji zgodnego z ISO 27001? 

Odpowiedź: 

Usługa zdalnego odczytu liczników ciepła wiąże się z wykorzystaniem danych odbiorców indywidualnych wymagających odpowiedniego ich zabezpieczenia, co może gwarantować wdrożenie sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji normy ISO 27001. Żądanie? posiadania certyfikatu w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest warunkiem związanym wprost z przedmiotem zamówienia, w związku z czym jest on zasadny i proporcjonalny. 

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 

- certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia, 

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 

Andrzej Łukaszewicz 

Więcej na portalzp.pl

Więcej o: