Zamówienia publiczne

Marek Okniński
02.01.2020 , aktualizacja: 29.06.2015 16:31
A A A
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne (fot.Shutterstock)

Prawo zamówień publicznych, słowniczek pojęć, wyjaśnienie terminu ?zamówienia publiczne?.
Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne" określa również całą procedurę np. przetargu nieograniczonego, związaną z udzielaniem zamówienia publicznego.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik PzpPzp w pigułce Oferta przetargowaPzp w pigułce SIWZZobacz także
Ogłoszenia różne