Partnerzy serwisu:
Umowa konsorcjum reguluje udział konsorcjum w przetargu na zamówienia publiczne. Poniżej wymagania Pzp dotyczące jej form.

Umowa konsorcjum - umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Zamawiający ma prawo wymagać aby przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia publicznego konsorcjum którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przedstawiło umowę konsorcjum.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  ogłoszenie o zamówieniu
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Progi przetargowe

  progi unijne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp przewiduje progi podatkowe w procedurze zamówień publicznych. O szczegółach progów przetargowych przeczytasz w poniższym artykule.
  Progi przetargowe
 • Przetarg

  przetarg
  Marek Okniński
  Przetarg to jedno z podstawowych pojęć z zakresu Pzp. Poniżej ustawowa definicja przetargu oraz rozróżnienie dopuszczonych przez Pzp trybów przetargu.
  Przetarg
 • SIWZ

  siwz
  Marek Okniński
  Siwz to jeden z podstawowych dokumentów związanych z procedurą przetargowa w Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat siwz.
  SIWZ