Partnerzy serwisu:
Siwz to jeden z podstawowych dokumentów związanych z procedurą przetargowa w Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat siwz.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz - specyfikacja) - podstawowy dokument w procedurze przetargowej. Treść siwz zawiera wszystkie wymogi zamawiającego związane z udzielanym zamówieniem. Ze względu na określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych terminy związane np. z możliwością zadawania pytań do treści siwz, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego powinni niezwłocznie po upublicznieniu treści SIWZ przez zamawiającego zapoznać się z zapisami w niej zawartymi. W przetargu nieograniczonym pełna treść SIWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami) zawsze musi być zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

 • KIO

  KIO
  Marek Okniński
  KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Podstawowy tryb udzielania zamówień

  tryb podstawowy
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp rozróżnia dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. O ich szczegółach przeczytasz poniżej.
  Podstawowy tryb udzielania zamówień
 • Progi przetargowe

  progi unijne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp przewiduje progi podatkowe w procedurze zamówień publicznych. O szczegółach progów przetargowych przeczytasz w poniższym artykule.
  Progi przetargowe
 • Zapytanie ofertowe

  zapytanie ofertowe
  Marek Okniński
  Zapytanie ofertowe to jeden z elementów procedury przetargowej. O szczegółach zapytania ofertowego przeczytasz poniżej.
  Zapytanie ofertowe