Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp rozróżnia dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. O ich szczegółach przeczytasz poniżej.

Podstawowy tryb udzielania zamówień - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tryb podstawowy to tryb którego zastosowanie nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek uzasadniających wybór tego trybu. Decyzję o wyborze trybu w którym udzielane jest zamówienie publiczne podejmuje zamawiający. Tryby podstawowe określone w ustawie PZP to: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.

 • Licytacja elektroniczna

  licytacje elektroniczne
  Marek Okniński
  Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.
  Licytacja elektroniczna
 • Oferta równoważna

  oferta równoważna
  Marek Okniński
  Oferta równoważna to jedno z ważniejszych pojęć z zakresu postępowania przetargowego, Szczegółowe regulacje prawne dotyczące oferty równoważnej znajdziesz poniżej.
  Oferta równoważna
 • Zamówienie z wolnej ręki

  zamówienie z wolnej ręki
  Marek Okniński
  Zamówienie z wolnej ręki to jeden z ważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych. Jego podstawy definiuje ustawa Pzp. Sczezgóły poniżej.
  Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie ofertowe

  zapytanie ofertowe
  Marek Okniński
  Zapytanie ofertowe to jeden z elementów procedury przetargowej. O szczegółach zapytania ofertowego przeczytasz poniżej.
  Zapytanie ofertowe