Partnerzy serwisu:
Oferta równoważna to jedno z ważniejszych pojęć z zakresu postępowania przetargowego, Szczegółowe regulacje prawne dotyczące oferty równoważnej znajdziesz poniżej.

Oferta równoważna - Ustawa Pzp nie posługuje się pojęciem oferty równoważnej. Kolokwialnie - jest to oferta, w której wykonawca oferuje produkty lub rozwiązania techniczne równoważne do konkretnie wskazanych przez zamawiającego w treści siwz lub zaproszenia do złożenia oferty. Składając ofertę równoważną należy dołączyć do niej dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań w porównaniu z wskazanymi konkretnie w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

 • Wadium

  wadium
  Marek Okniński
  Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.
  Wadium
 • Wykonawca

  wykonawca
  Marek Okniński
  Wykonawca to jeden z uczestników przetargu. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat wykonawcy.
  Wykonawca
 • Zamawiający

  zamawiający
  Marek Okniński
  Zamawiający to jeden z najważniejszych uczestników procedury przetargowej. Definicje terminu zamawiający znajdziesz poniżej.
  Zamawiający
 • Zamówienia publiczne

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prawo zamówień publicznych, słowniczek pojęć, wyjaśnienie terminu zamówienia publiczne
  Zamówienia publiczne