Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych, słowniczek pojęć, wyjaśnienie terminu zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne" określa również całą procedurę np. przetargu nieograniczonego, związaną z udzielaniem zamówienia publicznego.

 • Konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.
  Konsorcjum
 • Licytacja elektroniczna

  licytacje elektroniczne
  Marek Okniński
  Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.
  Licytacja elektroniczna
 • Umowa konsorcjum

  umowa konsorcjum
  Marek Okniński
  Umowa konsorcjum reguluje udział konsorcjum w przetargu na zamówienia publiczne. Poniżej wymagania Pzp dotyczące jej form.
  Umowa konsorcjum
 • Wadium

  wadium
  Marek Okniński
  Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.
  Wadium