Partnerzy serwisu:
Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

Wadium - przewidziana w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp instytucja wadium pełni dwie istotne role w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Przede wszystkim ustanowienie wadium ma zwiększyć pewność zamawiającego, iż dojdzie do podpisania przez wybranego wykonawcę umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W przypadku bowiem gdy wykonawca nie podpisze umowy, wadium jako zryczałtowana forma odszkodowania przepada na rzecz zamawiającego. Drugą rolą wadium jest swoiste wprowadzenie kryterium casusu majątkowego wobec wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Ustanawiając wadium weryfikuje się w pewnym stopniu wiarygodność finansową wykonawców składających ofertę przetargową. Wadium nie może być wyższe niż 3% wartości szacunkowej udzielanego zamówienia publicznego. Wysokość wadium musi być określona przez zamawiającego kwotowo i nie może zależeć od wartości składanej oferty. Wadium zamawiający może zatrzymać wyłącznie w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.
  Konsorcjum
 • Ogłoszenie o przetargu

  ogłoszenie o przetargu
  Marek Okniński
  Ogłoszenie o przetargu to jedno z podstawowych elementów procedury przetargu. Szczegółowe informacje związane z ogłoszeniem o przetargu znajdziesz poniżej.
 • Przetarg nieograniczony

  przetarg nieograniczony
  Marek Okniński
  Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego znajdziesz poniżej.
  Przetarg nieograniczony
 • Zamawiający

  zamawiający
  Marek Okniński
  Zamawiający to jeden z najważniejszych uczestników procedury przetargowej. Definicje terminu zamawiający znajdziesz poniżej.
  Zamawiający