Partnerzy serwisu:
Zamawiający to jeden z najważniejszych uczestników procedury przetargowej. Definicje terminu zamawiający znajdziesz poniżej.

Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;

 • Oferta przetargowa

  oferta przetargowa
  Marek Okniński
  Oferta przetargowa to jedno z najważniejszych pojęć z zakresu Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat tego jak zgodnie z prawem przygotować ofertę przetargową.
  Oferta przetargowa
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  ogłoszenie o zamówieniu
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Przedmiot zamówienia

  przedmiot zamówienia
  Marek Okniński
  Przedmiot zamówienia to podstawowy element postępowania przetargowego. Poniżej znajdziesz informacje na temat przedmiotu zamówienia.
  Przedmiot zamówienia
 • Rażąco niska cena

  rażąco niska cena
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena może być przesłanką do unieważnienia przetargu. Obostrzenia Pzp dotyczące rażąco niskiej ceny znajdziesz poniżej.
  Rażąco niska cena