Partnerzy serwisu:
Oferta przetargowa to jedno z najważniejszych pojęć z zakresu Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat tego jak zgodnie z prawem przygotować ofertę przetargową.

Oferta przetargowa - kolokwialnie - zbiór dokumentów składanych (przesyłanych) do zamawiającego w terminie wyznaczonym treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź zaproszeniem do składania ofert. Elementem oferty musi być cena realizacji zamówienia oraz wskazanie przedmiotu oferowanej dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności enumeratywnie wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 • Oferta równoważna

  oferta równoważna
  Marek Okniński
  Oferta równoważna to jedno z ważniejszych pojęć z zakresu postępowania przetargowego, Szczegółowe regulacje prawne dotyczące oferty równoważnej znajdziesz poniżej.
  Oferta równoważna
 • Ogłoszenie o przetargu

  ogłoszenie o przetargu
  Marek Okniński
  Ogłoszenie o przetargu to jedno z podstawowych elementów procedury przetargu. Szczegółowe informacje związane z ogłoszeniem o przetargu znajdziesz poniżej.
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  ogłoszenie o zamówieniu
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Podstawowy tryb udzielania zamówień

  tryb podstawowy
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp rozróżnia dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. O ich szczegółach przeczytasz poniżej.
  Podstawowy tryb udzielania zamówień