Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się:

 • bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej,
 • w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (http://ted.europa.eu)
 • Przetarg ograniczony

  przetarg ograniczony
  Marek Okniński
  Przetarg ograniczony to jeden z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargu ograniczonego znajdziesz poniżej.
  Przetarg ograniczony
 • Przetarg nieograniczony

  przetarg nieograniczony
  Marek Okniński
  Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego znajdziesz poniżej.
  Przetarg nieograniczony
 • Tryby zamówień publicznych

  tryby zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp rozróżnia kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej informacje na ich temat.
  Tryby zamówień publicznych
 • Ustawa Pzp

  Ustawa Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp to podstawowy akt prawny związany z procedurą zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat ustawy Pzp znajdziesz w naszym słowniczku.
  Ustawa Pzp