Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp to podstawowy akt prawny związany z procedurą zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat ustawy Pzp znajdziesz w naszym słowniczku.

Ustawa Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.). Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

 • Dialog konkurencyjny

  dialog konkurencyjny
  Marek Okniński
  Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.
  Dialog konkurencyjny
 • Kurs euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.
  Kurs euro
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  ogłoszenie o zamówieniu
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ

  siwz
  Marek Okniński
  Siwz to jeden z podstawowych dokumentów związanych z procedurą przetargowa w Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat siwz.
  SIWZ