Partnerzy serwisu:
Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.

Tryb dialogu konkurencyjnego ma umożliwić zamawiającemu zobowiązanemu do stosowania przepisów ustawy Pzp udzielanie złożonych i skomplikowanych zamówień. Dialog konkurencyjny został wprowadzony do polskiego systemu zamówień publicznych w związku z wymogami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog a następnie zaprasza ich do składania ofert. Procedura postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego jest w dużej mierze zbliżona do procedury dotyczącej trybu negocjacji z ogłoszeniem. Zarówno w trybie negocjacji jak i w dialogu konkurencyjnym zamawiający po ogłoszeniu postępowania kwalifikuje wykonawców (na podstawie złożonego wniosku) do dalszego udziału w postępowaniu tj. do udziału w dialogu. Zasady wyboru wykonawców do udziału w dialogu, Zamawiający opisuje między innymi w treści ogłoszenia o prowadzonym dialogu konkurencyjnym.

 • Dialog techniczny

  dialog techniczny
  Marek Okniński
  Dialog techniczny umożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji lub doradztwo w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdziesz poniżej.
  Dialog techniczny
 • KIO

  KIO
  Marek Okniński
  KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.
  Konsorcjum
 • Licytacja elektroniczna

  licytacje elektroniczne
  Marek Okniński
  Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.
  Licytacja elektroniczna