Partnerzy serwisu:
KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) - jest organem administracji publicznej, której zadania określa ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 172 -176a. Istotnym zadaniem KIO jest rozpatrywanie odwołań wnoszonych przez wykonawców kwestionujących czynności wykonane przez zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołanie można wnieść w terminach określonych w art. 182 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie przy udziale stron postępowania odwoławczego w terminie ok. 14 dni od wniesienia odwołania.

 • Dialog konkurencyjny

  dialog konkurencyjny
  Marek Okniński
  Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.
  Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny

  dialog techniczny
  Marek Okniński
  Dialog techniczny umożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji lub doradztwo w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdziesz poniżej.
  Dialog techniczny
 • Konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.
  Konsorcjum
 • Kurs euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.
  Kurs euro