Partnerzy serwisu:
Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.

Konsorcjum - ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia udział konsorcjum w ubieganiu się i realizowaniu zamówienia publicznego. W rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych (patrz: art. 23) konsorcjum to co najmniej dwa podmioty wspólnie ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego, które składają jedną wspólną ofertę. Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie za wykonanie umowy dotyczącej realizacji zamówienia publicznego.

 • Ogłoszenie o przetargu

  ogłoszenie o przetargu
  Marek Okniński
  Ogłoszenie o przetargu to jedno z podstawowych elementów procedury przetargu. Szczegółowe informacje związane z ogłoszeniem o przetargu znajdziesz poniżej.
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  ogłoszenie o zamówieniu
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Podstawowy tryb udzielania zamówień

  tryb podstawowy
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp rozróżnia dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. O ich szczegółach przeczytasz poniżej.
  Podstawowy tryb udzielania zamówień
 • Progi przetargowe

  progi unijne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp przewiduje progi podatkowe w procedurze zamówień publicznych. O szczegółach progów przetargowych przeczytasz w poniższym artykule.
  Progi przetargowe