Partnerzy serwisu:
Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.

Licytacja elektroniczna - to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

 • Przetarg ograniczony

  przetarg ograniczony
  Marek Okniński
  Przetarg ograniczony to jeden z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargu ograniczonego znajdziesz poniżej.
  Przetarg ograniczony
 • Rażąco niska cena

  rażąco niska cena
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena może być przesłanką do unieważnienia przetargu. Obostrzenia Pzp dotyczące rażąco niskiej ceny znajdziesz poniżej.
  Rażąco niska cena
 • Przetarg nieograniczony

  przetarg nieograniczony
  Marek Okniński
  Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego znajdziesz poniżej.
  Przetarg nieograniczony
 • Umowa konsorcjum

  umowa konsorcjum
  Marek Okniński
  Umowa konsorcjum reguluje udział konsorcjum w przetargu na zamówienia publiczne. Poniżej wymagania Pzp dotyczące jej form.
  Umowa konsorcjum