Partnerzy serwisu:
Przetarg ograniczony to jeden z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargu ograniczonego znajdziesz poniżej.

Przetarg ograniczony - obok przetargu nieograniczonego drugi podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego. Zastosowanie przetargu ograniczonego nie przekracza 0,5 % ogółu ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Zatem procedurę związaną z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego można hipotetycznie podzielić na dwie części.

Pierwsza część obliguje zamawiającego do opublikowania ogłoszenia zapraszającego potencjalnych wykonawców do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Zamawiający nie może samodzielnie kierować zaproszeń do udziału w przetargu ograniczonym do wybranych przez siebie podmiotów. W drugiej części przetargu wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego składają oferty cenowe realizacji udzielanego w tym trybie zamówienia publicznego. Do udziału w przetargu ograniczonym Zamawiający może zakwalifikować maksymalnie 20 wykonawców.

 • Progi przetargowe

  progi unijne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp przewiduje progi podatkowe w procedurze zamówień publicznych. O szczegółach progów przetargowych przeczytasz w poniższym artykule.
  Progi przetargowe
 • Przedmiot zamówienia

  przedmiot zamówienia
  Marek Okniński
  Przedmiot zamówienia to podstawowy element postępowania przetargowego. Poniżej znajdziesz informacje na temat przedmiotu zamówienia.
  Przedmiot zamówienia
 • Przetarg

  przetarg
  Marek Okniński
  Przetarg to jedno z podstawowych pojęć z zakresu Pzp. Poniżej ustawowa definicja przetargu oraz rozróżnienie dopuszczonych przez Pzp trybów przetargu.
  Przetarg
 • Tryby zamówień publicznych

  tryby zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp rozróżnia kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej informacje na ich temat.
  Tryby zamówień publicznych