Partnerzy serwisu:
Przedmiot zamówienia to podstawowy element postępowania przetargowego. Poniżej znajdziesz informacje na temat przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia - ustawa Prawo zamówień publicznych określa w art. 29 - 31 zasady dotyczące opisu przedmiotu zamówienia . Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga aby sporządzony opis przedmiotu zamówienia był jednoznaczny a jednocześnie nie ograniczał konkurencji. Określone przez zamawiającego parametry np. zamawianych urządzeń muszą być uzasadnione faktycznymi potrzebami zamawiającego. Przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego nie może co do zasady wskazywać konkretnych produktów.

 • Dialog konkurencyjny

  dialog konkurencyjny
  Marek Okniński
  Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.
  Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny

  dialog techniczny
  Marek Okniński
  Dialog techniczny umożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji lub doradztwo w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdziesz poniżej.
  Dialog techniczny
 • KIO

  KIO
  Marek Okniński
  KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.
  Konsorcjum