Partnerzy serwisu:
Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego znajdziesz poniżej.

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego. Najbardziej popularna procedura udzielania zamówień publicznych. W Polsce ok. 80% wszystkich udzielanych zamówień publicznych poprzedzone jest procedurą przetargu nieograniczonego . Podejmując decyzję o wyborze dla udzielenia zamówienia publicznego trybu przetargu nieograniczonego zamawiający nie musi obawiać się zakwestionowania podjętej decyzji przez jednostki kontrolujące poprawność udzielania zamówień. Ze względu na pełną jawność procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego zastosowanie tego trybu jest szczególnie wskazane w przypadku postępowań o zamówienie publiczne współfinansowanych ze środków UE. Przetarg nieograniczony zawsze jest ogłaszany między innymi na stronie internetowej zamawiającego.

 • Dialog konkurencyjny

  dialog konkurencyjny
  Marek Okniński
  Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.
  Dialog konkurencyjny
 • Konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.
  Konsorcjum
 • Licytacja elektroniczna

  licytacje elektroniczne
  Marek Okniński
  Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.
  Licytacja elektroniczna
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  ogłoszenie o zamówieniu
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.
  Ogłoszenie o zamówieniu