Partnerzy serwisu:
Rażąco niska cena może być przesłanką do unieważnienia przetargu. Obostrzenia Pzp dotyczące rażąco niskiej ceny znajdziesz poniżej.

Rażąco niska cena - ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej ceny można przyjąć, że rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Pojęcie rażąco niskiej ceny (patrz art. 90 ustawy PZP) wprowadzono do polskiego systemu prawnego przede wszystkim w celu uniemożliwienia wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia publicznego poniżej kosztów jego wykonania. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny w odpowiedzi na wezwanie otrzymane od zamawiającego określa art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • KIO

  KIO
  Marek Okniński
  KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Kurs euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.
  Kurs euro
 • Podstawowy tryb udzielania zamówień

  tryb podstawowy
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp rozróżnia dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. O ich szczegółach przeczytasz poniżej.
  Podstawowy tryb udzielania zamówień
 • Przedmiot zamówienia

  przedmiot zamówienia
  Marek Okniński
  Przedmiot zamówienia to podstawowy element postępowania przetargowego. Poniżej znajdziesz informacje na temat przedmiotu zamówienia.
  Przedmiot zamówienia
Komentarze