Partnerzy serwisu:
Wykonawca to jeden z uczestników przetargu. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat wykonawcy.

Wykonawca - pod tym pojęciem, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (patrz: art. 2 pkt. 11) należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 • Kurs euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.
  Kurs euro
 • Rażąco niska cena

  rażąco niska cena
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena może być przesłanką do unieważnienia przetargu. Obostrzenia Pzp dotyczące rażąco niskiej ceny znajdziesz poniżej.
  Rażąco niska cena
 • Tryby zamówień publicznych

  tryby zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp rozróżnia kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej informacje na ich temat.
  Tryby zamówień publicznych
 • UZP

  Urząd Zamówień Publicznych
  Marek Okniński
  UZP (Urząd Zamówień Publicznych) to organ administracji rządowej specjalizujący się w sprawach zamówień publicznych. O działalności UZP przeczytasz poniżej.
  Urząd Zamówień Publicznych (UZP)