Partnerzy serwisu:
UZP (Urząd Zamówień Publicznych) to organ administracji rządowej specjalizujący się w sprawach zamówień publicznych. O działalności UZP przeczytasz poniżej.

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych. Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

 • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,
 • wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa,
 • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,
 • upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,
 • wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,
 • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
 • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.
 • Dialog techniczny

  dialog techniczny
  Marek Okniński
  Dialog techniczny umożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji lub doradztwo w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdziesz poniżej.
  Dialog techniczny
 • Podstawowy tryb udzielania zamówień

  tryb podstawowy
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp rozróżnia dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. O ich szczegółach przeczytasz poniżej.
  Podstawowy tryb udzielania zamówień
 • Rażąco niska cena

  rażąco niska cena
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena może być przesłanką do unieważnienia przetargu. Obostrzenia Pzp dotyczące rażąco niskiej ceny znajdziesz poniżej.
  Rażąco niska cena
 • Wadium

  wadium
  Marek Okniński
  Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.
  Wadium