Partnerzy serwisu:
Zamówienie z wolnej ręki to jeden z ważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych. Jego podstawy definiuje ustawa Pzp. Sczezgóły poniżej.

Zamówienie z wolnej ręki - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zastosowanie tego trybu możliwe jest wyłącznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Pzp. Ponieważ jest to tryb niekonkurencyjny jego zastosowanie musi być udokumentowane w sposób jednoznacznie potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

 • Dialog konkurencyjny

  dialog konkurencyjny
  Marek Okniński
  Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.
  Dialog konkurencyjny
 • Kurs euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.
  Kurs euro
 • SIWZ

  siwz
  Marek Okniński
  Siwz to jeden z podstawowych dokumentów związanych z procedurą przetargowa w Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat siwz.
  SIWZ
 • UZP

  Urząd Zamówień Publicznych
  Marek Okniński
  UZP (Urząd Zamówień Publicznych) to organ administracji rządowej specjalizujący się w sprawach zamówień publicznych. O działalności UZP przeczytasz poniżej.
  Urząd Zamówień Publicznych (UZP)