Partnerzy serwisu:
Zapytanie ofertowe to jeden z elementów procedury przetargowej. O szczegółach zapytania ofertowego przeczytasz poniżej.

Zapytanie ofertowe - pojęcie, które nie wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kolokwialnie - zapytanie ofertowe to opis zapotrzebowania zamawiającego, które jest kierowane do potencjalnych oferentów w celu otrzymania oferty cenowej realizacji danego zamówienia. W przypadku zapytań ofertowych dotyczących zamówień o wartości poniżej 30.000 netto, co stanowi równowartość 126.747,00 zł. - ich treść może być dowolnie kształtowana przez zamawiającego. W zakresie zapytań ofertowych nie obowiązują wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie treści siwz czy zasad opisania przedmiotu zamówienia.

 • Licytacja elektroniczna

  licytacje elektroniczne
  Marek Okniński
  Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.
  Licytacja elektroniczna
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  ogłoszenie o zamówieniu
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Przetarg nieograniczony

  przetarg nieograniczony
  Marek Okniński
  Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego znajdziesz poniżej.
  Przetarg nieograniczony
 • Wadium

  wadium
  Marek Okniński
  Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.
  Wadium