Hotel Centrum Kongresowe Gromada w Krakowie

zespół Komunikaty.pl
30.11.2016 10:54
A A A
Sprzedaż hotelu w Krakowie

Sprzedaż hotelu w Krakowie (fot.Shutterstock)

Hotel przy ulicy Orzechowej w Krakowie został wystawiony na sprzedaż . Oferty można składać co 15 grudnia 2016 roku.

Właściciel Hotelu Centrum Kongresowe Gromada w Krakowie Spółka z o. o ogłosił sprzedaż nieruchomości  położonej przy ulicy Orzechowej 11 w Krakowie o powierzchni 17 644 m2 zabudowanej budynkiem obiektu hotelowego o łącznej powierzchni 15 625,52 m2. Oferty należy składać do 15 grudnia 2016 do godziny 15:00 na Hotel Centrum Kongresowe "Gromada" w Krakowie Sp. z o. o.ul. Orzechowa 11.

Oferta powinna zawierać:

firmę lub imię i nazwisko oraz adres uczestnika,

datę sporządzenia oferty,

wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,

oznaczenie ceny,warunki płatności,

podpis uczestnika lub osoby upoważnionej do składania w imieniu uczestnika oświadczeń woli,

warunki i sposób przejęcia nieruchomości,

odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie, że uczestnik nie prowadzi działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu.502-456-375 lub mailowo: krakowhotel@gromada.pl

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zobacz także