Partnerzy serwisu:
Stalexport Autostrady przygotowuje się do przetargu na budowę i eksploatację 140-kilometrowego odcinka autostrady A1 z Tuszyna do Pyrzowic - poinformował prezes spółki, Emil Wąsacz.

- W nadziei, że w przyszłości strona publiczna będzie zainteresowana finansowaniem części infrastruktury drogowej na zasadzie koncesji, jesteśmy zainteresowani udziałem w takich przedsięwzięciach. Obecnie koncentrujemy nasze wysiłki na projekcie budowy i eksploatacji odcinka autostrady Tuszyn-Pyrzowice - czytamy w komentarzu Wąsacza do wyników Stalexportu za pierwsze półrocze 2011 r.

- Spodziewamy się, że strona publiczna ogłosi przetarg w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Nie wykluczamy w przyszłości zaangażowania się w inne projekty, np. budowę i eksploatację autostrady A2 na wschód od Warszawy - czytamy również.

Początkowo autostradę A1 Tuszyn-Pyrzowice w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego miała budować Autostrada Południe, m.in. udziałem Budimeksu. Jednak przez rok spółce nie udało się zapewnić finansowania dla projektu, dlatego koncesja została anulowana w styczniu ubiegłego roku. Podjęto wówczas decyzję, że droga będzie budowana w systemie tradycyjnym, ze środków budżetowych. Jednak ze względu na późniejsze cięcia budżetowe w przypadku tego odcinka powrócono do koncepcji PPP.

Drugim projektem PPP w ostatnich latach, który nie doszedł do skutku, była budowa odcinka autostrady A2 ze Strykowa do Konotopy. W tym przypadku spółka Autostrada Mazowsze, z udziałem m.in. Stalexportu Autostrady, zrezygnowała z przedsięwzięcia na etapie wyłączności negocjacyjnej.

W pierwszym półroczu 2011 r. Stalexport zanotował na poziomie skonsolidowanym 83,3 mln zł przychodów oraz 1 mln zł zysku. W analogicznym okresie 2010 r. było to odpowiednio 75,2 mln zł oraz 11,1 mln zł.

Przychody z poboru opłat za przejazd odcinkiem A4 Katowice-Kraków wyniosły 78,4 mln zł wobec 70,2 mln zł w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Lepszy wynik był spowodowany wzrostem opłaty otrzymywanej za przejazd "pojazdów winietowych" oraz większym ruchem na autostradzie. W pierwszym półroczu wzrósł on o 8 proc.; średnio w ciągu doby odcinek pokonywało ponad 30 tys. kierowców.

Spadek zysku netto mimo większych przychodów był spowodowany spłatą odsetek kredytu zaciągniętego na inwestycje, zmianą harmonogramu płatności koncesyjnych oraz utworzeniem odpisu aktualizującego wartości należności z tytułu podatków od towarów i usług w wysokości 6,9 mln zł.

61-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków Stalexport zarządza na podstawie zawartej w 1997 r. umowy koncesyjnej. Do końca 2009 r. spółka zainwestowała w autostradę 830 mln zł.

Obecnie za przejazd całym odcinkiem kierowcy aut osobowych płacą 16 zł. Co najmniej do końca tego roku stawka ma pozostać bez zmian.

Czytaj też:

Stalexport wyda 200 mln zł na inwestycje na A4

Tomasz Elżbieciak