Partnerzy serwisu:
Do przetargu na budowę nowego pawilonu dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej zgłosiło się pięć firm - wśród oferentów są także konsorcja polsko-ukraińskie i polsko-czeskie.

Zarząd województwa opolskiego chce wyprowadzić Centrum Terapii Nerwic z pałacu w Mosznej, dlatego musi wybudować dla lecznicy nowy obiekt. Wstępnie oszacowano, że koszt inwestycji wyniesie około 25 mln zł.

Pawilon ma powstać do końca pierwszego kwartału 2013 roku. Po zakończeniu jego budowy będzie można przystąpić do planowanej modernizacji pałacu. Ma ona kosztować 43 mln zł, w tym ponad 17 mln zł ze środków unijnych, które powinny zostać rozliczone do końca 2015.

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy budowy nowego Centrum Terapii Nerwic w Mosznej odwoływali się do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W opinii prof. Mareka Jaremy, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada odejście od lecznictwa opartego na leczeniu szpitalnym w kierunku leczenia środowiskowego. Hospitalizacja powinna być ostatecznością.

W wywiadzie udzielonym w lipcu br Gazecie Wyborczej konsultant krajowy zauważał, że gdy NPOZP zostanie wdrożony, a jest to obowiązkiem m.in. samorządów, liczba łóżek będzie redukowana, więc - jego zdaniem - nie ma raczej sensu budowa ośrodka na 130 łóżek. Zarazem jednak profesor zaznaczył: - Może być ich mniej, ale musi to być wsparte oddziałem dziennym i zespołem leczenia dziennego oraz ambulatorium.

I taki model leczenia zaproponował samorząd wojewódzki. Nowy pawilon będzie leczył w takiej formule. Jak informował na łamach GW Stanisław Łągiewka, dyrektor departamentu zdrowia urzędu marszałkowskiego, NFZ będzie wykupywał dla pacjentów 15-21- dniowe turnusy, z leczniem dziennym w godzinachod 7 do 15. Pacjent będzie mógł na noc jechać do domu.

30 sierpnia br. odbyła się sesja sejmiku województwa opolskiego, gdzie przedstawiono wszystkie argumenty przemawiające za kontynuacją działalności medycznej w zmienionej formie organizacyjnej.

Jak przekazał nam wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek, opinia profesora Marka Jaremy na temat temat koncepcji organizacyjnej funkcjonowania CTN jest pozytywna, gdyż wspomniana koncpecja jest zgodna z zapisami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dotyczącymi nowego modelu leczenia psychiatrycznego.

- Konsultant krajowy ds. psychiatrii pozytywnie wypowiedział się na temat inwestycji, której celem jest zorganizowanie ośrodka dziennego, zajmującego się terapią pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi oraz rehabilitacją psychiatryczną z wykorzystaniem bardzo dobrego potencjału kadry dziś zatrudnionej w ośrodku w Mosznej - informuje Roman Kolek.

Jak dodaje wicemarszałek, powstanie ośrodek dzienny, posiadający zaplecze hostelowe. - Ośrodek posiadając zaplecze hostelowe będzie mógł udzielać świadczeń w trybie dziennym, dając pacjentom szansę na skorzystanie z zaplecza pobytowego już poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego - mówi wicemarszałek.