Partnerzy serwisu:
Spółka Elektrownia Ostrołęka z gdańskiej grupy energetycznej Energa ogłosiła przetarg na wyłonienie głównego wykonawcy budowy nowej elektrowni węglowej, której moc ma mieścić się w zakresie 850-1000 MW.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i jest to przetarg na wybór głównego wykonawcy nowej elektrowni w systemie pod klucz. Chcemy wybudować blok o mocy w zakresie 850-1000 MW. Mamy już wszystkie zgody i pozwolenia wymagane dla rozpoczęcia budowy części technologicznej elektrowni i większość umów związanych z przyszłą eksploatacją nowej elektrowni, a w tym pozwolenie na budowę, pozwolenie zintegrowane i umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka na dostawy węgla w okresie 20 lat - mówi Roman Pionkowski, prezes zarządu Elektrowni Ostrołęka.

Kilka dni temu Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energi, zapowiadając ogłoszenie przetargu na budowę nowego bloku, mówił, że głównym parametrem oceny ofert będzie poziom zdyskontowanych strumieni pieniężnych liczony na megawat mocy bloku, czyli efektywność megawata zainstalowanej mocy. Mirosław Bieliński ocenił wówczas, że są szanse na oddanie nowego bloku do eksploatacji w 2016 roku, aczkolwiek uznał je za malejące. Ta ocena pozwala przypuszczać, że elektrownia może być oddana do użytkowania na przełomie lat 2016 i 2017.

- Zakładamy, że wybór wykonawcy zajmie nam około roku. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 6-7 mld zł. Projekt będzie realizowany w formule project finance. Zakładamy, że w około 70 proc. będzie finansowany z instrumentów dłużnych i w około 30 proc. ze środków własnych Energi. Harmonogram realizacji inwestycji zakłada, że organizacja finansowania budowy nowego bloku energetycznego zostanie zakończona w przyszłym roku - mówi prezes Roman Pionkowski.