Partnerzy serwisu:
Urząd Miasta Częstochowy przeprowadził kolejny przetarg na zakup energii elektrycznej dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 131 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Przetarg wygrał Tauron Sprzedaż.

Zakres zamówienia obejmował zakup energii elektrycznej na 2012 r. na potrzeby:

 

- zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych (fontanny, syreny alarmowe, infomaty i kamery monitoringu), dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Miasto Częstochowa,

 

- zasilania budynków, lokali i obiektów użytkowych, dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są placówki, instytucje i spółki miejskie (łącznie 131 jednostek organizacyjnych),

 

- zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i lokali biurowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

Zamówienie dotyczyło łącznie 933 punktów odbioru energii elektrycznej, szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-10%) w okresie zamówienia wynosi 33,55 GWh. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 16,8 MW (sezonowo obniżona do 14,3 MW).

W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 6 spółek obrotu: PGE Obrót, PKP Energetyka, Energa-Obrót, Vattenfall Sales Poland, Centrozap oraz Tauron Sprzedaż.

W postępowaniu wybrano ofertę firmy Tauron Sprzedaż. Cena oferty brutto: 10 mln 637 tys. 717, 73 zł.

Wyliczone oszczędności z tytułu zmiany sprzedawcy w porównaniu do rozliczenia według aktualnych cen jednostkowych energii stosowanych przez lokalnego sprzedawcę energii, obowiązujących od 1 maja 2011 r., wyniosą w 2012 roku łącznie ok. 2,7 mln zł brutto.

Dotychczasowe oszczędności uzyskane w poprzednich przetargach na zakup energii elektrycznej w latach 2009-2011, przeprowadzonych przez Urząd Miasta Częstochowy, Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wyniosły łącznie ok. 3,7 mln zł. Wraz z prognozowanymi na rok 2012 oszczędnościami w wysokości 2,7 mln zł, łączne oszczędności osiągnąć mogą kwotę 6,4 mln zł.