Partnerzy serwisu:
Alstom złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi skargę na decyzję KIO o odrzuceniu odwołania dotyczącego przetargu na budowę nowych bloków w Elektrowni Opole - poinformowała portal wnp.pl dyrektor ds. komunikacji Alstom w Polsce, Dorota Januszkiewicz.

Januszkiewicz poinformowała, że 20 stycznia Alstom otrzymał pisemne uzasadnienie odrzucenia odwołania dotyczącego bloków w Opolu.

Czytaj więcej:

KIO odrzuciła odwołanie Alstomu ws. bloków w Elektrowni Opole

- Stanowisko KIO opiera się na kwestionowaniu faktu następstwa prawnego Alstom Boiler Deutschland GmbH w miejsce Alstom Power Systems GmbH w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po analizie przedmiotowego uzasadnienia podtrzymujemy nasze stanowisko, że nie istniały podstawy prawne do odrzucenia naszego odwołania przez KIO, gdyż takie następstwo prawne jest obiektywnym faktem - wskazała Januszkiewicz.

Podkreśliła, że przekształcenia w strukturach spółek Alstom Niemcy nastąpiły w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i Alstom dołożył wszelkich starań, aby ten fakt przekształcenia należycie udokumentować, spełniając wszystkie wymagane procedury prawne, sądowe i notarialne.

- Takie przekształcenia są typową i często występującą praktyką w działalności biznesowej zarówno w kraju jak i na świecie i nie zmieniają struktury własnościowej firmy a wpływają tylko na reorganizację jej działalności - zaznaczyła Januszkiewicz.

- W związku z tym zdecydowaliśmy się złożyć skargę do Sądu Okręgowego o rozpatrzenie rozstrzygnięcia KIO i weryfikację stanowiska reprezentowanego przez KIO, a tym samym o możliwość rozpatrzenia naszego odwołania od wykluczenia z przetargu w Opolu. Jesteśmy przekonani, że Sąd Okręgowy uzna nasze argumenty przy podejmowaniu decyzji - podsumowała.

Oferty na budowę dwóch bloków węglowych o łącznej mocy 1800 MW w należącej do PGE Elektrowni Opole otwarto na początku sierpnia. 17 listopada elektrownia wybrała konsorcjum Rafako (lider), Polimeksu-Mostostalu i Mostostalu Warszawa na generalnego wykonawcę. Wartość oferty wynosi prawie 9,4 mld zł netto.

Drugą ofertę, tańszą o ok. 90 mln zł, złożyło konsorcjum Alstom Power Polska i Alstom Power Systems. Elektrownia postanowiła jednak z przyczyn formalnych odrzucić ofertę konsorcjum spółek Alstom.

Pod koniec listopada Alstom złożył odwołanie od tej decyzji u zamawiającego. W całości zostało one odrzucone, po czym 19 grudnia Alstom wniósł odwołanie do KIO. Negatywne dla Alstomu rozstrzygnięcie zapadło 11 stycznia. Po tej decyzji PGE ma prawo podpisać umowę z konsorcjum Rafako. Czytaj więcej:

Ile czasu na podpisanie umowy na bloki w Opolu?

Opalane węglem kamiennym bloki w Opolu będą miały po 900 MW, a sprawność netto każdego z nich ma wynosić minimalnie 45,5 proc. Oddanie bloków do użytku ma nastąpić w 2017 r. Elektrownia zakłada, że przez pierwsze 10 lat eksploatacji nowych bloków stopień wykorzystania mocy będzie wynosił ok. 80 proc., a produkcja energii elektrycznej netto ok. 11,1 TWh rocznie.

Obecnie Elektrownia Opola posiada cztery bloki węglowe o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW. Produkcja energii elektrycznej w 2010 r. osiągnęła wielkość 7,6 TWh, co stanowiło ponad 5 proc. energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Tomasz Elżbieciak