Partnerzy serwisu:
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w czwartek odwołanie konsorcjum SNC-Lavalin z Hitachi, dotyczące przetargu na budowę bloku 800-910 MWe w Elektrowni Jaworzno III (Tauron). Konsorcjum odwoływało się od zapisów ostatecznej specyfikacji, które uniemożliwiają Hitachi zaoferowanie w przetargu turbiny własnej produkcji.

Odwołujący wskazywał, że zamawiający dokonał istotnych zmian w ostatecznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia już zamknięciu etapu negocjacji z zakwalifikowanymi wykonawcami. Konsorcjum podnosiło też, że stawianie dodatkowych wymagań oraz oczekiwanie dodatkowych referencji na tym etapie jest nieuprawnione, gdyż czas na to był na etapie prekwalifikacji.

- Zarzuty dotyczyły zapisów specyfikacji, gdzie zamawiający oczekiwał rozwiązania, które jest już wdrożone i posiada referencje. Ten wymóg został zaskarżony przez wykonawcę, a Izba uznała zarzut za niezasadny. Zamawiający może w specyfikacji, niezależnie od negocjacji, określić w przedmiocie zamówienia określone wymogi. Izba uznała, że w tym przypadku postawiony wymóg nie narusza zasad uczciwej konkurencji - powiedziała portalowi wnp.pl rzecznik KIO, Małgorzata Stręciwilk.

- Oczywiście negocjacje mają służyć wybraniu najlepszego rozwiązania, ale zamawiający nie ma obowiązku uwzględnienia wszystkich stanowisk wykonawców w specyfikacji. Ważne jest to, czego on oczekuje i nie ma znaczenia, na jakim etapie postępowania się to odbywa. Natomiast w prekwalifikacjach jest weryfikowane doświadczenie wykonawców, a nie przedmiot zamówienia - dodała.

Zaproszenia do złożenia ostatecznych ofert na blok w Jaworznie wraz z ostateczną specyfikacją rozesłano 28 lutego do następujących wykonawców:

1. Konsorcjum SNC-Lavalin Polska, SNC-Lavalin, Hitachi Power Europe

2. Konsorcjum Alstom Power, Alstom Power Systems, PBG

3. Konsorcjum Rafako, Mostostal Warszawa

4. Konsorcjum China Overseas Engineering Group (Covec), China National Electric Equipment Corporation

5. Polimex-Mostostal

Oferty mają zostać złożone do końca czerwca 2012 r.

Wcześniej etap prekwalifikacji udało się pokonać także Budimeksowi oraz konsorcjum Doosan, Skoda, Warbud.

Przetarg na budowę bloku w Jaworznie ogłoszono w maju 2010 r. Zadanie obejmuje projekt, dostawę, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne wraz z instalacjami i obiektami przynależnymi.

Minimalna moc elektryczna brutto bloku ma wynosić 800 MW, a maksymalna 910 MW. Blok będzie opalany węglem kamiennym, a jego sprawność netto wraz z instalacjami przynależnymi określono na minimum 45 proc.

Na zrealizowanie inwestycji zwycięzca przetargu będzie miał 59 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę kryteria ceny (74 proc.) oraz wskaźniki techniczne (26 proc.).

Planowana inwestycja ma już prawomocne pozwolenie na budowę oraz prawomocne decyzje środowiskowe. Szacunkowa wartość bloku wynosi ok. 5 mld zł.

Tomasz Elżbieciak