Partnerzy serwisu:
Oferta Mostostalu Warszawa została wybrana w środę jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę spalarni odpadów w Krakowie. Jej wartość opiewa na ponad 666 mln zł brutto. To trzeci przetarg na spalarnię - po Bydgoszczy i Krakowie - który wygrał Mostostal Warszawa.

Cztery oferty cenowe na budowę spalarni odpadów w Szczecinie otwarto na początku stycznia tego roku. Wszystkie znacząco przewyższały budżet inwestora.

Na inwestycję zamawiający - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - chciał przeznaczyć 474,87 mln zł brutto. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Warbudu i Vinci Environnement (656,52 mln zł), a najdroższą konsorcjum Erbudu i Integral Engineering und Umwelttechnik (737,13 mln zł). Natomiast samodzielne oferty zostały złożone przez Mostostal Warszawa (666,2 mln zł) i Rafako (731,72 mln zł).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę kryteria ceny (55 proc.) oraz oceny technicznej (45 proc.). Termin realizacji zamówienia ma wynieść niespełna 3,5 roku, a okres gwarancji ustalono na 3 lata.

- Od momentu ogłoszenia wyników wykonawcy mają 10 dni na złożenie odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej. Zatem umowa na budowę może zostać podpisana nie wcześniej niż 23 kwietnia 2012 r. - podał w komunikacie zamawiający.

Brakujące środki na przedsięwzięcie inwestor pozyskał pod koniec marca dzięki dodatkowym środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sumie na inwestycję miasto pozyskało dotację z Funduszu Spójności w wysokości 255 mln zł oraz 280 mln zł preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW.

Wcześniej na łamach wnp.pl prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, Tomasz Lachowicz, podkreślał, że przetarg został ogłoszony pod koniec sierpnia ubiegłego roku i kosztorys inwestycji był przygotowywany w innych realiach niż te, gdy wykonawcy już składali oferty. Dotyczyło to przede wszystkim kursu euro, co jest bardzo istotne, gdyż instalację spalania odpadów wykonawca obiektu najpewniej będzie musiał sprowadzić z zagranicy.

W przyszłości spalarnia ma w ciągu roku przerabiać ok. 150 tys. ton odpadów ze Szczecina i okolicznych powiatów. Obszar ten zamieszkuje ok. 1,2 mln osób. Otwarcie zakładu jest planowane w grudniu 2015 r.

W ciągu ostatnich kilkunastu dni oferty Mostostalu Warszawa na budowę spalarni zostały też wybrane jako najkorzystniejsze w Bydgoszczy i Krakowie. Ich wartość brutto wynosi odpowiednio 644,51 mln zł oraz 729,94 mln zł.

Czytaj więcej:

Mostostal Warszawa wybuduje spalarnię w Bydgoszczy

Mostostal Warszawa wygrał przetarg na spalarnię w Krakowie

Obecnie trwają jeszcze przetargi na budowę spalarni w Poznaniu, Białymstoku oraz Koninie.

Czytaj więcej:

Spalarnie odpadów - jak dokładnie działają?