Partnerzy serwisu:
?Dziennik Gazeta Prawna? poinformował, że wczoraj unieważniony został przetarg na nowe dowody osobiste wart ok. 400 mln zł

Powód? "Mimo że urzędnicy wydali prawie 100 mln zł, administracja jest nieprzygotowana do wprowadzenia elektronicznego dokumentu" - informuje dziennik.

Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych, który mówi, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności. To spowodowało, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Jako najważniejsze przyczyny wymieniono źle oszacowane koszty wprowadzenia nowych dowodów przez poprzedniego ministra Jerzego Millera i brak gotowości administracji do obsługi dokumentów z elektronicznym podpisem.

Przedstawiciele konsorcjów starających się o kontrakt szykują pozwy z żądaniami pokrycia poniesionych już wydatków.