Partnerzy serwisu:
APEXnet i serwis Komunikaty.pl zapraszają na pierwsze w Polsce Forum Zamówień Publicznych, które odbędzie się 24 czerwca w Warszawie.

W programie konferencji m.in.

I. Jak bronić się przed nieuprawnionym nakładaniem korekt finansowych?

Ekspert: Jerzy Czaban

- Zasady nakładania korekt finansowych;

- Kiedy naruszenie ustawy kwalifikuje do nakładania korekt finansowych;

- Uzasadnienie naruszenia ustawy - rzeczywiste naruszenie, czy orzecznictwo KIO przywołane na zasadach "kopiuj - wklej" w podobnych sprawach.

II. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zatrudniania podwykonawców

Ekspert: Grzegorz Czaban

- Definicja umowy o podwykonawstwo.

- Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ.

- Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych - warunki zakazywania podwykonawstwa.

- Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa.

- Zaliczkowanie umów na roboty budowlane.

III. Badanie rzetelności wykonawcy

Ekspert: Łukasz Czaban

- Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

- Nowe okoliczności wykluczenia Wykonawcy.

- Problemy związane z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienia publiczne, należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

Miejsce konferencji: Centrum Szkoleń i Konferencji w Warszawie

Cena specjalna do 3 czerwca!

Pełny program i szczegóły organizacyjne >> Serwis Komunikaty.pl objął patronat medialny nad Forum Zamówień Publicznych.