Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

Art. 177. (uchylony).

Art. 178. (uchylony).

 

Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych