Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Działi: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji, Rozdział 2, Zasady udzielania zamówień, Rozdział 3: Ogłoszenia

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń.

PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 1: Przedmiot regulacji

PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 3: Ogłoszenia