Partnerzy serwisu:
Kompleks pałacowo-parkowy znajdujący się w Dobroszynie został wystawiony na sprzedaż w drodze rokowań. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie zaliczki w wysokości 300.000,00 zł.

Burmistrza Miasta i Gminy Witnica ogłosił rokowania na sprzedaż kompleksu pałacowo-parkowego znajdującego się na terenie miejscowości Dabroszyn. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 100 000,00 zł i jest zwolniona z podatku VAT. Rokowania odbędą się w dniu 9 sierpnia 2016 o godzinie 12:00 w sali w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Krajowej Rady Narodowej 6.

Do postępowania mogą przystąpić osoby, które:

-wniosą zaliczkę w wysokości 300.000,00 zł

- złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.

Szczegółowe informacje na temat postępowania można uzyskać w w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub pod nr tel. 95 7 216 458, 95 7 216 461,

Sprzedaż nieruchomości : Zespół pałacowo-parkowy