Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

Rozdział 5

(uchylony)

Art. 177. (uchylony).

Art. 178. (uchylony).