Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 1: Umowy ramowe, Rozdział 2, Dynamiczny system zakupów, Rozdział 3: Konkurs, Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych, Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, jak również określa zasady zamówień sektorowych.

PZP - Dział III: Przepisy szczególne Rozdział 1: Umowy ramowe

PZP - Dział III: Przepisy szczególne Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów