Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 1: Zakres działania, Rozdział 2, Rada Zamówień Publicznych, Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień, Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza, Rozdział 5: Uchylony

W Dziale V ustawy PZP zostały określone podstawy prawne działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawierają się w nich zakres działania Prezesa, kompetencje Rady Zamówień Publicznych, tryby kontroli udzielania zamówień, oraz informacje na temat Krajowej Izby Odwoławczej.

PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania

PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień