Partnerzy serwisu:
Polski Kongres Zamawiających odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest pismo "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce".

W programie Polskiego Kongresu Zamawiających organizatorzy przewidzieli przewidzieli mnóstwo ciekawych tematów związanych z wydatkowaniem pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest zarządzaniu działem zakupów publicznych instytucji publicznej, w tym roli zakupów w tworzeniu wartości dodanej organizacji, czy modelom funkcjonowania jednostek zakupowych. Panel nr 2 poświęcony będzie efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych , w ramach którego omówione zostaną dobre praktyki i doświadczenia Stanów Zjednoczonych i Australii, zalety zastosowania grup zakupowych, czy korzyści wynikające ze stosowania metod agile w zamówieniach publicznych. Panel 3 poświęcony będzie nowym technologiom i innowacjom w zamówieniach publicznych, w tym nadchodzącej elektronizacji procesu zakupowego. Panel nr 4 zostanie poświęcony praktycznym warsztatom , w ramach których uczestnicy dowiedzą się jak stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty, czy liczyć cykl życia produktu.