Partnerzy serwisu:
Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian w zakresie obowiązków jakie nałożone są na zamawiającego w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Przypomnijmy: w poprzednim stanie prawnym¹  zamawiający zobowiązany był w przypadku gdy wartość zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki była równa lub przekraczała tzw. progi unijne do zawiadomienia w terminie 3 dni od jego wszczęcia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania tegoż trybu udzielenia zamówienia publicznego.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający nie mają obowiązku kierowania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomienia o wszczęciu procedury, bez względu na wartość lub przedmiot udzielanego zamówienia.

Autor: Marek Okniński

¹ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych