Partnerzy serwisu:
W dniach 12-14 marca 2008 r. odbędzie się, tradycyjnie w Kudowie Zdroju, IX edycja "Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego". Tematem wiodącym tegorocznego Forum będzie: "Jak wzmacniać pozycję gospodarczą Dolnego Śląska". W trakcie Forum odbędą się obrady, których motywami przewodnimi będą "Prawidłowe relacje: inwestor-samorząd" oraz "Samorząd jako inwestor - finansowanie inwestycji".

"Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego" to spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całego regionu, organizowane corocznie od 1999 r., w formie obrad plenarnych oraz tematycznych spotkań panelowych..

Forum jest miejscem konsolidacji regionu, wymiany doświadczeń, miejscem gdzie samorządowcy mają szansę przekazać swoje uwagi, swój punkt widzenia, zasygnalizować bolączki i oczekiwania wojewodzie czy marszałkowi. Inicjatywa ta pomaga dolnośląskim działaczom samorządowym poznawać i korzystać z doświadczeń innych, stosować rozwiązania innych gmin i powiatów, tworzyć związki ponadgminne i międzypowiatowe, przy zachowaniu interesów lokalnej społeczności. Daje możliwość tworzenia samorządowego lobbingu.

Do udziału w Forum zapraszani są przedstawiciele samorządowych struktur regionu: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie Dolnego Śląska, a także wojewoda, marszałek, przedstawiciele władz wojewódzkich i innych instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju regionu. Początkowo Forum miało charakter obrad plenarnych. Z czasem wzbogaciło się o nowe elementy, do programu Forum wprowadzono spotkania panelowe. Spotkania te prowadzą znani działacze samorządowi, przedstawiciele władz wojewódzkich, reprezentanci rządu, instytucji centralnych, i innych organizacji czy podmiotów działających na rzecz rozwoju regionu.

Wszelkie informacje na temat tegorocznego Forum, a także relacje z poprzednich edycji Forum, są dostępne na stronie internetowej www.dolnyslask.wroc.pl . Na powyższej stronie dostępny jest również szczegółowy program obrad i dyskusji. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął, między innymi, serwis Komunikaty.pl .