Partnerzy serwisu:
Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

Pojęcie "ustalone standardy jakościowe" oznacza takie dostawy lub usługi, które są w pełni porównywalne a jedynym kryterium, które je odróżnia to cena. Ważne jest, aby obie te cechy tj. powszechność dostępu i ustalone standardy występowały łącznie w danym zamówieniu. Takim rodzajem dostaw spełniającym oba te warunki są np. materiały biurowe, paliwo do samochodu. Jeżeli chodzi o usługi, które te warunki spełniają mogą to być usługi z zakresu tłumaczenia tekstu, proste usługi poligraficzne np. wykonanie wizytówek, papieru firmowego. Należy przyjąć, iż powszechnie dostępne będą takie dostawy bądź usługi, które są oferowane na rynku przez szerokie grono potencjalnych wykonawców. Na sesji radni postanowili, że zakupią dla burmistrza samochód służbowy. Jego cena miała wynieść powyżej 14 tys. euro. Postanowiono, więc ogłosić przetarg i tu zaczęły się wątpliwości, co do wyboru trybu. Czy można dokonać takiego zakupu w trybie zapytania o cenę? Zamawiający może, bowiem udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Sprawa jest trochę skomplikowana. Po pierwsze zastosowanie tego trybu w przypadku zakupu samochodu jest jak najbardziej zgodne z prawem, jeżeli samochód ten jest produkowany seryjnie. Zamawiający opisując jednak przedmiot zamówienia musi mieć na uwadze zapis art. 29 ust.3 gdzie czytamy, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wska-zanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" lub inne równo-znaczne wyrazy. W tym wypadku można zastosować ten przepis i podać markę samochodu, ale jednocześnie zamawiający musi dopuścić składanie ofert równoważnych. W związku z tym, jeżeli zamawiający wyśle zaproszenie tylko do dealerów Skody to tym samym naruszy zasady uczciwej konkurencji, albowiem producenci innych marek nie będą mieli szansy złożenia ofert równoważnych. Zamawiający musi, więc w tej sytuacji wysłać zaproszenia do dealerów innych marek, którzy sprzedają auta o równoważnych parametrach.