Partnerzy serwisu:
W dniach 24-26 czerwca br. w Zakopanem odbędzie się 13 konferencja ?Miasta w Internecie?, największe w Polsce forum debaty nad wykorzystaniem teleinformatyki na rzecz modernizacji administracji publicznej, stymulowania rozwoju gospodarczego polskich regionów oraz poprawy jakości życia mieszkańców miast i wsi. Tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod hasłem: SKUTECZNOŚĆ - KREATYWNOŚĆ - WIEDZA. Samorządy wobec wyzwań e-Rozwoju. Patronat honorowy nad konferencja przyjął Grzegorz Schetyna, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji.

W dobie kryzysu ekonomicznego Internet zyskał na znaczeniu, jako podstawowa infrastruktura wzrostu gospodarczego, a rozwiązania teleinformatyczne nazwano technologiami dobrobytu. Czy jest tak w istocie w polskim regionie, powiecie, gminie? Na to pytanie odpowiedzą prezentacji i dyskusje w trakcie konferencji.

Tematy strategiczne konferencji obejmują problematykę:

- efektywnej i profesjonalnej realizacji projektów teleinformatycznych

- szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach

- skutecznego wdrażania e-usług publicznych

- alfabetyzacji cyfrowej Polaków.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele:

- Samorządowej administracji regionalnej, zajmujący się programowaniem i wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, innych przedsięwzięć innowacyjnych oraz projektów badawczych

- Administracji lokalnej: powiatowej, miejskiej, gminnej, tak informatyków, jak i decydentów, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za realizację lokalnych strategii rozwoju

- Środowiska naukowego wspierającego innowacyjnym myśleniem i wiedzą realizatorów projektów elektronicznej administracji

- Firm ICT, dzięki którym projekty teleinformatyczne stają się rzeczywistością

Serdecznie zapraszamy do udziału w 13 konferencji "Miasta w Internecie". Portal Gazeta.pl sprawuje patronat medialny nad konferencją.

Zaproszenie na konferencję

Zobacz także:

Szczegóły konferencji

Ulotka 13 konferencji Miasta w Internecie

Zgłoszenie udziału w konferencji

Program konferencji - środa, 24 czerwca

Program konferencji - czwartek, 25 czerwca

Program konferencji - piątek, 26 czerwca