Partnerzy serwisu:

Warszawa, 06.04.2010 (ISB) - Konsorcjum z udziałem spółek grupy PBG, z firmą SRB jako liderem, złożyło najniższą ofertę cenową w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę 34,5 km autostrady A1 Toruń-Stryków, na odcinku Czerniewice-Brzezie, wynika z informacji ISB.

Konsorcjum składające się z SRB, PBG, Aprivii, Hydrobudowy Polska, John Sisk zaproponowało cenę w wysokości 934 mln zł brutto.

Oferty innych podmiotów wynosiły od 941 do 1.138 mln zł.

Termin wykonania prac to 20 miesięcy.

Wcześniej w marcu, konsorcjum z udziałem grupy PBG złożyło najniższą ofertę cenową w przetargu GDDKiA na budowę 29,5 km autostrady A1 Toruń-Stryków na odcinku Brzezie-Kowal, o wartości 857 mln zł brutto.

Ostatnio grupa budowlana PBG informowała, że w 2010 i 2011 roku zamierza złożyć oferty w przetargach o wartości 140 mld zł.

W 2009 roku grupa złożyła oferty o wartości 19 mld zł, a umowy podpisano na prawie 2,8 mld zł.

Na koniec 2010 roku portfel zamówień grupy ma wynosić 4,5-6,0 mld zł wobec 4,4 mld zł z początku roku, z tego na rok 2010 przypada 2,9 mld zł.

Spółka PBG miała 210,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 156,33 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2577,98 mln zł wobec 2091,43 mln zł rok wcześniej. (ISB)

maza/mtd