Partnerzy serwisu:
Politechnika Gdańska rozpoczęła procedurę przetargową na budowę nowego obiektu dydaktycznego - Centrum Nanotechnologii. ...

Politechnika Gdańska rozpoczęła procedurę przetargową na budowę nowego obiektu dydaktycznego ? Centrum Nanotechnologii.

Przetarg na budowę czterokondygnacyjnego budynku oraz podziemnego parkingu będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje składanie ofert przez firmy zdolne podjąć się tego zadania. Termin składania ofert mija 10 listopada 2010 roku. W drugim etapie zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, która pozwoli wyłonić najkorzystniejszą propozycję.

Aukcja zostanie ogłoszona tylko pod warunkiem, że na Politechnikę Gdańską wpłyną co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu, czyli spełniające wymogi formalne. Następnie do  udziału w aukcji elektronicznej zaproszeni zostaną wszyscy wykonawcy, którzy złożyli poprawne oferty. Aukcja będzie prowadzona na platformie Urzędu Zamówień Publicznych, a w pełnym jej zakresie będą mogli korzystać tylko zarejestrowani wykonawcy. Dodatkowo wymagany będzie bezpieczny podpis elektroniczny.

Aukcja elektroniczna będzie niecodzienną dogrywką prowadzonego przetargu, która w jawny sposób umożliwi otrzymanie jeszcze niższej ceny na budowę Centrum Nanotechnologii.

Budowa Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej rozpocznie się na początku przyszłego roku, a jej zakończenie planowane jest w połowie 2012 roku. Budynek powstanie w sąsiedztwie Wydziału Chemicznego. Projekt architektoniczny Centrum Nanotechnologii przygotowało Przedsiębiorstwo Projektowo?Budowlane EKOBUD s.c. W nowym budynku znajdą się nowoczesne laboratoria oraz zaplecze w postaci niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Najdroższy przyrząd, którego zakup planowany jest w ramach projektu, wysoko specjalistyczny mikroskop tunelowy, kosztuje prawie 3 mln zł.

Całkowity koszt inwestycji to 64 680 000 zł. W całości zostanie ona sfinansowana z dotacji: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa ? Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt Łukasz Patek specjalista ds. zamówień publicznych Projekt Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej lukpatek@pg.gda.pl tel. 58 348 63 67